send link to app

SKU Körjournal app for iPhone and iPad


4.6 ( 496 ratings )
Utilities Navigation
Developer: ITConnect Scandinavia AB
Free
Current version: 1.0, last update: 1 year ago
First release : 06 Oct 2016
App size: 1.08 Mb

Elektronisk körjournal för Svenska Kyrkan i Uddevalla.
Läser av telefonens position vid start och slut av resa.