send link to app

SKU Körjournal


4.6 ( 496 ratings )
Dienstprogramme Navigation
Entwickler ITConnect Scandinavia AB
Frei

Elektronisk körjournal för Svenska Kyrkan i Uddevalla.
Läser av telefonens position vid start och slut av resa.